Témakörök

Üdvözlet

Felhasználónév:

Jelszó:
Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Nincsenek események a hónapban.

HKSCPSV


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


A karrierhez kötődő fogalmak


A karrierhez kötődő fogalmak
(DEÁK ORSOLYA - DR. JUHÁSZ ERIKA)

A karrier fogalmával kapcsolatban elmondható, hogy számos értelmezése létezik, különböző korok, korszakok és országok esetén eltérő, hogy ki mit ért ez alatt a fogalom alatt, de eltérő lehet az is, mely életszakaszra, vagy az élet mely területére vonatkoztatva használjuk a kifejezést. 
Néhány példa a különböző karrierfelfogásokra: 

  • Gyors, sikeres előmenetelt, érvényesülést jelent 
  • Ha valaki gazdasági vezetővé válik, egy szervezeti ranglétrán egyre magasabbra kerül,  minél nagyobb ismertségre tesz szert 
  • A francia eredetű carriere szó életpálya, életút, pályafutás jelentésű (Magyar Larousse Enciklopédia 2. 1992. 360) 
  • A karrier szó angol eredetéből kiindulva: „carriageway” úttestet jelent (Nicholson és West 1989 in: Kiss Pál 1994), és folytonosságot jelez 
  • Eltérő szerepeink sorozata szakmai életpályánk során   

A karrier a teljes életút vagy adott életszakasz munkával kapcsolatos történéseinek összessége a társadalmilag szervezett szférában. (Koncz 2002) Greenhaus szerint a karrier mindazoknak a munkatapasztalatoknak a teljes sorsa, amelyet az egyén felhalmoz életpályája alatt.   

Hazánkban még sokak számára a gazdasági és közéleti vezetővé válást tekintik karriernek. Ez azért ellentmondásos felfogás, mert napjainkban a vezetői pozíciók száma korlátozott, ugyanakkor a munkaerő egyre nagyobb hányada rendelkezik magas képzettséggel, akik előmenetelre is pályázhatnak. (Koncz 2002) 
Ahogy a lenti ábrán is látható, a karriermenedzsmenttel kapcsolatos tényezők, problémák folyamatosan váltják egymást, egyfajta körforgást kialakítva, mely kiindulási pontja a karriermenedzsmenttel való elégedetlenség, és erre adott válasza az új egyéni stratégiák kialakításában rejlik, ami időszakosan stabilizálja a rendszert, mindaddig, míg az újból el nem kezdi igényelni a változást.

1.     ábra: Karriermenedzsment dilemmák
karriermenedzsmentkep.png
(Bokor 2011)
 
A karriertervezés fogalmát a munkaadó és munkavállaló között lezajlódó folyamatként írható le, mely azon tevékenység, ami során a munkaadó és a munkavállaló megállapodnak közös fejlesztési célokban, illetve a célok valóra váltásához szükséges feltételek biztosításában és a kölcsönösen előnyös hasznosítási programban. A munkaerő fejlesztés és karriertervezés keretén belül az embereket külső vagy belső képzés és tréning révén képessé teszik az adott vagy jövőbeli munkakör hatékony betöltésére. A tanulás révén az emberek készségeket és ismereteket sajátítanak el. A képzési szükségletet a teljesítményértékelés és/vagy a karriertervezés alapján határozzák meg. A karriertervezés az egyén szervezeten belüli mobilitásának előrejelzése. (Gyökér 2005) A karriertervezés a szinte minden humánerőforrás funkcióval összefügg. A munkaerő-tervezés kijelöli a lehetséges pályákat, így adva egy alapot amelyhez kapcsolódik a munkakörelemzés, ami során a munkakörök beöltéséhez szükséges képességek, készségek kerülnek meghatározásra.   
 
A címben szereplő karriermenedzsment kifejezés, ami életpálya-menedzselés névvel is illethető, az a tevékenység, melynek során az egyén sikercéljainak megvalósításához a kölcsönös előnyök reményében a munkaadó beruházási célzattal, vagy a felkért tanácsadó üzleti megfontolásból anyagi és nem anyagi támogatást, segítséget nyújt. 
Ebből kifolyólag a karriermenedzsment értelmezhető a szervezet és az egyén szempontjából is. Míg a szervezet számára azt jelenti, hogy minden pozícióban a megfelelő képzettségű, képességű, és személyi tulajdonságokkal bíró ember kerül, megfelelően motiválva, addig az egyén szempontjából személyes fejlődéséhez, karrier- és sikercéljaihoz vezető út, mely magában foglalja annak a lehetőségét, hogy a munkáltató szervezet támogatásával valósítja meg azokat.   
 
Szintén fontos a karrierhez kapcsolódóan szót ejteni a karrierfejlesztésről. A karrierfejlesztés két irányban is végbemehet. Lehet vertikális felépítésű, ebben az esetben a szakmán belüli karrierutat jelenti, a szakmához kötődő funkción belüli hierarchikus előbbre jutás érthető alatta. Lehet ugyanakkor horizontális felépítésű is. Ekkor a szakmaközi karrierutat foglalja magában, a funkciók, feladatok, esetleg szakmák közötti átjárást jelenti. 
A karrierfejlesztés legbevettebb módszerei hazánkban a menedzseri karrierfejlesztésre használt módszerek közül a projekt és teammunkában való részvétel, a szervezetközi feladatok és más speciális, tanulást serkentő feladatok. A nem vezetői munkakörökben dolgozók körében is ezek a módszerek a legmeghatározóbbak, ám alkalmazásuk sokkal ritkább ezeken a területeken. (Farkas, Karoliny, Pooór, 2007)  
 
Végül érdemes megemlíteni a karriergondozást. Az egyéni karriermenedzsment folyamatában az egyének irányítják, befolyásolják, szervezik karrierjüket egyrészt teljes szakmai életpályájuk folyamán, másrészt egy adott szervezeten belül. A szervezeti karrierfejlesztés alatt a szervezet alkalmazottai egészének vagy bizonyos rétegeinek, csoportjainak támogatott/formalizált munkahelyi karrierfejlesztésére gondolhatunk. (Koncz 2002)   
 
A karriermenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment további funkciói szoros kapcsolatban vannak egymással, Koncz Katalin írása alapján a karriermenedzsment egy új szempontú emberi erőforrás menedzsmentként értelmezhető. (Koncz 2002)

2. ábra: Kinek mi a felelőssége?
kinek mia.jpg
(Bokor 2011)
 
Ahogy a fenti ábrán is látható, az egy adott vállalaton belüli karrierrel kapcsolatos felelős döntések meghozatala a munkavállalók, a vezetők és a HR közös felelőssége. Amennyiben a három csoport közül az egyik nem látja el megfelelően feladatát, nagyban ronthatja, sőt akár ellehetetlenítheti az optimális karrierút megvalósulását. 

Véletlen Képek

Chatbox

Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned - jelentkezz be, vagy regisztráljFodor Emőke
okt 14 : 16:50
Sziasztok!
Nem működik a honlap, vagy én nem tudom hogyan kell megnézni a gyakorlatokat? Emőke