„Biharországtól Gömörországig” - A projekt bemutatása

A tárgyalkotó népművészet hagyományainak erősítése transznacionális együttműködéssel

 

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2020. 02.29.

 

A projekt célja:

A hagyományos tárgyi kultúra és a hozzá kapcsolódó komplex hagyományrendszer feltárása, megőrzése, majd piacképes, közösségi és szakmai szempontok alapján is korszerű tudás átadása, kölcsönös tapasztalatcsere a történeti Bihar és Gömör megyék belső mikrotérségei, települései, valamint a két régió között.

Az elérni kívánt részcélok közül projektünk az alábbiakhoz járul hozzá:

-       A kultúra megőrzésével, ápolásával és terjesztésével kapcsolatos speciális szakmai tudásanyag bővítése

-       Együttműködés erősítése a Duna Stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között (mindhárom érintett ország a Duna Stratégia országai közé tartozik, Szlovákia és Magyarország a V4-ek közé is)

-       A kapcsolódó tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatás eredménye olyan formában elérhetővé válik, amely segíti a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, a szakmai ajánlások megfogalmazásával pedig a mindennapos szakmai munkát is segíteni tudjuk.

A projekt keretében az alábbi, meghatározott beavatkozási irányokhoz kapcsolódunk elsősorban

 

-       Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében

-       Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése

 

Projektünkben arra keressük a választ, hogy a két hasonló adottságú, egykor hasonló funkciókat betöltő, ma viszont már három ország területén elhelyezkedő és eltérő fejlődési utakat követő térség hogyan tudja megőrizni hagyományait, tárgyi és épített kulturális örökségét. Ez a tudás megőrizendő az utókor számára, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az örökséget megismerjük és továbbadjuk.

A kiválasztott vizsgálandó térségek – Gömör, Bihar – azért is különlegesek, mert jelenleg két ország területén található az egykor egységes néprajzi térség, ezért összehasonlító vizsgálatuk különösen fontos. Megjegyzendő továbbá, hogy Magyarország és a szomszédos országok között több ilyen – a trianoni határok által elválasztott – egykor egységes térszerkezet található, ezért a projekt keretében megszerzett általánosítható tudás, a tapasztalatok a többi magyarországi konvergencia régióban is hasznosítható, adaptálható lesz.

Célcsoport:

·        elsődleges, közvetlen célcsoport mindazon szakemberek köre, akik a kultúra, a hagyományőrzés, hagyományápolás terén állami és nem állami intézményekben tevékenykednek, és hozzá tudnak járulni ahhoz az ismeret-átadáshoz, amely a projekt céljainak elérése érdekében szükséges.

·        közvetett célcsoport azon magyarországi konvergencia régióban élő népesség - elsősorban fiatalok köre-, amely a projekt keretében rendezett műhelymunkákon, tanulmányutakon átvett jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a közvetlen célcsoportba tartozó szakemberek közvetítésével megismerhetik, annak eredményeit kipróbálhatják.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

1.   A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése

2.   Nemzetközi hálózatépítés

3.   A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása

4.   Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport

5.   A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

6.   Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel

7.   Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével

8.   Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében

9.   Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása

10. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése

 

Bevont partnerszervezetek

1.   Tanoda Egyesület Nagyvárad (RO)

2.   Érmelléki Agroturisztikai Társaság Gálospetri (RO)

3.   Stafírung Egyesület Biharfélegyháza (RO)

4.   Gömöri Kézművesek Társulása Várhosszúrét (SK)

Legújabb Hírek

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - Halászné Nagy Andrea - népi játszóház vezető bemutatkozása

  Írta: admin    0    

  2018.április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig- a kender elsődleges felhasználási területei

  gyakorlati tevékenység: kötélverés,

  vezetője: Halászné Nagy Andrea

   

  Halászné Nagy Andrea népi játszóház vezető bemutatkozása

   

   

  Halászné Nagy Andrea vagyok. Berettyóújfaluban élek, több évtizede óvodapedagógusként dolgozom.

  Mivel mindenféle kézművesség érdekel, rendszeresen bekapcsolódtam országos alkotó- és kézműves táborok munkájába, fejlesztve kézművességgel kapcsolatos tudásomat. pl. Magyarlukafa, Debrecen, Mártély, Tószeg.

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - Zilkova - film

  Írta: admin    0    

  2018. április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig-a kender elsődleges felhasználási területei

   

  A szlovákiai Kokovából érkező Lubomira Zilkova előadást tartott hagyományőrző munkájáról, majd a gyakorlatban is bemutatta szőttes terítőit, és a gyerekeknek tervezett ruháit. Régóta foglalkozik az édesanyjától megismert szövéssel és fontos feladatának tartja a hagyományok megőrzését és tovább vitelét.

   

  A szlovák nyelvű kisfilmben beszél erről a szép hivatásról

   Zilkova

  Reportáž - Čo dokážu krosná?

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - A vetéstől a szövésig - B Nagy János - film

  Írta: admin    0    

  2018. április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig - a kender elsődleges felhasználási területei

   

  Film: B.Nagy János juhász, kötélkészítő

   

  B. Nagy János magatarti juhász a szükség kényszerűsége miatt kezdett el kötelet verni és kötőféket készíteni. Beszél a kötélkészítés folyamatairól, hogy mi szükséges mindahhoz, hogy erős, rugalmas kötelet lehessen készíteni, és mindezt be is mutatja a nézők számára.

  A filmet  a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából készítették.

   

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=EbLAPN-QGts

   

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - A vetéstől a szövésig

  Írta: admin    0    

  2018 április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig- a kender elsődleges felhasználási területei

  B Nagy János juhász, kötélkészítő bemutatkozása

   

  B. Nagy János, Hajdúszoboszló – Angyalháza

  Magatarti juhász vagyok, és sose voltam más. Van kétszáz juhom, s ezek mellé vállalok idegen jószágot. Van egy bojtárom is, aki segíti a munkám. Angyalházán őrzöm az állatokat, ez Hortobágy falu és Nádudvar közé esik. Ha például ma nem itt volnék a Mesterségek Ünnepén, akkor reggeltől estig a juhokkal lennék. Nálunk ugyanis nem nyolctól négyig tart a munkaidő. Egybefolyik az ember éjjele, nappala, és a felelősség is a miénk. Ha szárazság van, ha esik, ha fúj, mindig ott kell lennünk az állatokkal.

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - Gömör partner bemutatása

  Írta: admin    0    

  A projekben határon túli partnerünk a szlovák a Gömöri Kézművesek Társulása

  Gömöri Kézművesek Társulása, Várhosszúrét, Szlovákia

  A Gömöri Kézművesek Társulása 2002 – ben alakult polgári társulásként Várhosszúréten. Társulásunk  célja a hagyományos mesterségek újjáéllesztése és oktatása. Ehhez nélkülözhetetlen volt egy olyan műhely kialakítása, amely teret biztosít az alkotáshoz és a kész munkák bemutatáshoz. Ebben nagy segítséget jelentett a Gömöri kézműves központ megnyitása 2006. augusztus 5.-én, ahol igazi otthonra leltek a kézműves tevékenységek. A kézműves ház Várhosszúréten az elmúlt évek alatt újabb rekonstrukciókon esett át, így most már szálláshelyet is tudunk biztosítani kézműveseinken.

   

 • 01
  júl
  2018
 • 01
  júl
  2018

  „Nemezen” múlik, avagy a legelőtől a nemez készítéséig

  Írta: admin    0    

  Dobosné Hajdú Anikó Hímző Népi Iparművész, nemezkészítő (Hajdúnánás) előadásában áttekintést kaptunk a nemezkészítés ősi mesterségéről, amely egyedülálló a környező népek között.

 • 01
  júl
  2018

  A bihari szűrök

  Írta: admin    0    

  Gyönyörűné Erdei Judit sárándi szűrrátét készítő, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere a 3 Műhelymunka keretében fotókkal gazdagon illusztrált előadásában végigvezette a juh nyírásától a szűr díszítéséig a legfontosabb munkafolyamatokat képet adva így a magyarlakta területek (beleértve Erdélyt is) egykor legjellegzetesebb felsőruházatáról.

Képek életünkből

butterfly.jpg
horse.jpg
lake-and-forest.jpg