„Biharországtól Gömörországig” - A projekt bemutatása

A tárgyalkotó népművészet hagyományainak erősítése transznacionális együttműködéssel

 

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2020. 02.29.

 

A projekt célja:

A hagyományos tárgyi kultúra és a hozzá kapcsolódó komplex hagyományrendszer feltárása, megőrzése, majd piacképes, közösségi és szakmai szempontok alapján is korszerű tudás átadása, kölcsönös tapasztalatcsere a történeti Bihar és Gömör megyék belső mikrotérségei, települései, valamint a két régió között.

Az elérni kívánt részcélok közül projektünk az alábbiakhoz járul hozzá:

-       A kultúra megőrzésével, ápolásával és terjesztésével kapcsolatos speciális szakmai tudásanyag bővítése

-       Együttműködés erősítése a Duna Stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között (mindhárom érintett ország a Duna Stratégia országai közé tartozik, Szlovákia és Magyarország a V4-ek közé is)

-       A kapcsolódó tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatás eredménye olyan formában elérhetővé válik, amely segíti a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, a szakmai ajánlások megfogalmazásával pedig a mindennapos szakmai munkát is segíteni tudjuk.

A projekt keretében az alábbi, meghatározott beavatkozási irányokhoz kapcsolódunk elsősorban

 

-       Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében

-       Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése

 

Projektünkben arra keressük a választ, hogy a két hasonló adottságú, egykor hasonló funkciókat betöltő, ma viszont már három ország területén elhelyezkedő és eltérő fejlődési utakat követő térség hogyan tudja megőrizni hagyományait, tárgyi és épített kulturális örökségét. Ez a tudás megőrizendő az utókor számára, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az örökséget megismerjük és továbbadjuk.

A kiválasztott vizsgálandó térségek – Gömör, Bihar – azért is különlegesek, mert jelenleg két ország területén található az egykor egységes néprajzi térség, ezért összehasonlító vizsgálatuk különösen fontos. Megjegyzendő továbbá, hogy Magyarország és a szomszédos országok között több ilyen – a trianoni határok által elválasztott – egykor egységes térszerkezet található, ezért a projekt keretében megszerzett általánosítható tudás, a tapasztalatok a többi magyarországi konvergencia régióban is hasznosítható, adaptálható lesz.

Célcsoport:

·        elsődleges, közvetlen célcsoport mindazon szakemberek köre, akik a kultúra, a hagyományőrzés, hagyományápolás terén állami és nem állami intézményekben tevékenykednek, és hozzá tudnak járulni ahhoz az ismeret-átadáshoz, amely a projekt céljainak elérése érdekében szükséges.

·        közvetett célcsoport azon magyarországi konvergencia régióban élő népesség - elsősorban fiatalok köre-, amely a projekt keretében rendezett műhelymunkákon, tanulmányutakon átvett jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a közvetlen célcsoportba tartozó szakemberek közvetítésével megismerhetik, annak eredményeit kipróbálhatják.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

1.   A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése

2.   Nemzetközi hálózatépítés

3.   A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása

4.   Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport

5.   A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

6.   Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel

7.   Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével

8.   Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében

9.   Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása

10. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése

 

Bevont partnerszervezetek

1.   Tanoda Egyesület Nagyvárad (RO)

2.   Érmelléki Agroturisztikai Társaság Gálospetri (RO)

3.   Stafírung Egyesület Biharfélegyháza (RO)

4.   Gömöri Kézművesek Társulása Várhosszúrét (SK)

Legújabb Hírek

 • 08
  jan
  2019

  Hímzések a szűrön

  Írta: admin    0    

  Eredetileg hímzéssel díszítették, később alakult ki a rátéttel való díszítés. A hímzések színvilága, motívumai később lakástextileken is megjelentek. A Magyar Művészeti Akadémia filmjében megismerhetjük a szűr történetét, készítésének módját.

 • 08
  jan
  2019

  Gömör- Hímzésfajták (Vászon - gyolcs - bőr téma)

  Írta: admin    0    

  Debrecenben és környékén kevés textil alapon megőrződött, hagyományokon alapuló hímzést ismerünk. Annál gazdagabb a bőr- és posztó alapú viseleteken fennmaradt díszítmények köre, melyek a térségre jellemző, sajátos mintakincset hoztak létre.

 • 08
  jan
  2019

  Gömör- Hímzésfajták (Vászon - gyolcs - bőr téma)

  Írta: admin    0    

  Csibi Gyuláné Sólyom Ilona szűrhímző, szűrkészítő népi iparművész Sárrétudvariban született 1937-ben. A kézimunkát általános iskolás kora óta kedveli, hiszen akkoriban még az iskolában tanították a varrást.

 • 04
  nov
  2018

  Téma :Fonható szálas anyag - Gyűjteni, vagy termelni?

  Írta: admin    0    

  A kisfilm egy mára már szinte kihalt, ám egykor a vizes területeken minden napos tevékenységnek számító munkát mutat be, a gyékény feldolgozását.

 • 04
  nov
  2018

  Téma :Fonható szálas anyag - Gyűjteni, vagy termelni?

  Írta: admin    0    

  A gyékényfeldolgozás másik fajtájának mestere André Sándor. A Biharnagybajomban élő gyékénykötő Népi iparművész használati tárgyakat köt gyékényből, papucsot, szakajtót, szőnyeget, kenyértartót, befont üveget, méhkaptárt.

 • 04
  nov
  2018

  Téma: Fonható szálas anyag - Gyűjteni, vagy termelni?

  Írta: admin    0    

  Egy kis történeti kitekintés

  A kosárfonás története meglepően régi időre nyúlik vissza. A régészek már az őskori cseréptöredékek között is találtak olyanokat, amelyek belső felületén vesszőfonásra utaló jelek láthatók. Dániában tőzegláp őrzött meg egy olyan fűzfából készült varsát, amelyet 6-7000 évvel ezelőtt feledett a vízben egy halász. A régészeti maradványok azonban az alapanyag lebomlása miatt ritkák, így az ókori fonott tárgyakról nincsenek adatok

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - Halászné Nagy Andrea - népi játszóház vezető bemutatkozása

  Írta: admin    0    

  2018.április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig- a kender elsődleges felhasználási területei

  gyakorlati tevékenység: kötélverés,

  vezetője: Halászné Nagy Andrea

   

  Halászné Nagy Andrea népi játszóház vezető bemutatkozása

   

   

  Halászné Nagy Andrea vagyok. Berettyóújfaluban élek, több évtizede óvodapedagógusként dolgozom.

  Mivel mindenféle kézművesség érdekel, rendszeresen bekapcsolódtam országos alkotó- és kézműves táborok munkájába, fejlesztve kézművességgel kapcsolatos tudásomat. pl. Magyarlukafa, Debrecen, Mártély, Tószeg.

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - Zilkova - film

  Írta: admin    0    

  2018. április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig-a kender elsődleges felhasználási területei

   

  A szlovákiai Kokovából érkező Lubomira Zilkova előadást tartott hagyományőrző munkájáról, majd a gyakorlatban is bemutatta szőttes terítőit, és a gyerekeknek tervezett ruháit. Régóta foglalkozik az édesanyjától megismert szövéssel és fontos feladatának tartja a hagyományok megőrzését és tovább vitelét.

   

  A szlovák nyelvű kisfilmben beszél erről a szép hivatásról

   Zilkova

  Reportáž - Čo dokážu krosná?

 • 03
  júl
  2018

  1. Műhelymunka - A vetéstől a szövésig - B Nagy János - film

  Írta: admin    0    

  2018. április 20.-21.

   

  Téma: A vetéstől a szövésig - a kender elsődleges felhasználási területei

   

  Film: B.Nagy János juhász, kötélkészítő

   

  B. Nagy János magatarti juhász a szükség kényszerűsége miatt kezdett el kötelet verni és kötőféket készíteni. Beszél a kötélkészítés folyamatairól, hogy mi szükséges mindahhoz, hogy erős, rugalmas kötelet lehessen készíteni, és mindezt be is mutatja a nézők számára.

  A filmet  a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából készítették.

   

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=EbLAPN-QGts

   

Képek életünkből

20180921 084934
20180921 095914
20180922 095604
20180921 141549
20180921 130501 1
20180921 130451
20180921 090757