„Biharországtól Gömörországig” - A projekt bemutatása

A tárgyalkotó népművészet hagyományainak erősítése transznacionális együttműködéssel

 EFOP-5.2.2-17-2017-00002  Támogatás összege: 49.999.549 Ft Támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01. – 2020. 02.29.

 

A projekt célja:

A hagyományos tárgyi kultúra és a hozzá kapcsolódó komplex hagyományrendszer feltárása, megőrzése, majd piacképes, közösségi és szakmai szempontok alapján is korszerű tudás átadása, kölcsönös tapasztalatcsere a történeti Bihar és Gömör megyék belső mikrotérségei, települései, valamint a két régió között.

Az elérni kívánt részcélok közül projektünk az alábbiakhoz járul hozzá:

-       A kultúra megőrzésével, ápolásával és terjesztésével kapcsolatos speciális szakmai tudásanyag bővítése

-       Együttműködés erősítése a Duna Stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között (mindhárom érintett ország a Duna Stratégia országai közé tartozik, Szlovákia és Magyarország a V4-ek közé is)

-       A kapcsolódó tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatás eredménye olyan formában elérhetővé válik, amely segíti a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, a szakmai ajánlások megfogalmazásával pedig a mindennapos szakmai munkát is segíteni tudjuk.

A projekt keretében az alábbi, meghatározott beavatkozási irányokhoz kapcsolódunk elsősorban

 

-       Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében

-       Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése

 

Projektünkben arra keressük a választ, hogy a két hasonló adottságú, egykor hasonló funkciókat betöltő, ma viszont már három ország területén elhelyezkedő és eltérő fejlődési utakat követő térség hogyan tudja megőrizni hagyományait, tárgyi és épített kulturális örökségét. Ez a tudás megőrizendő az utókor számára, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az örökséget megismerjük és továbbadjuk.

A kiválasztott vizsgálandó térségek – Gömör, Bihar – azért is különlegesek, mert jelenleg két ország területén található az egykor egységes néprajzi térség, ezért összehasonlító vizsgálatuk különösen fontos. Megjegyzendő továbbá, hogy Magyarország és a szomszédos országok között több ilyen – a trianoni határok által elválasztott – egykor egységes térszerkezet található, ezért a projekt keretében megszerzett általánosítható tudás, a tapasztalatok a többi magyarországi konvergencia régióban is hasznosítható, adaptálható lesz.

Célcsoport:

·        elsődleges, közvetlen célcsoport mindazon szakemberek köre, akik a kultúra, a hagyományőrzés, hagyományápolás terén állami és nem állami intézményekben tevékenykednek, és hozzá tudnak járulni ahhoz az ismeret-átadáshoz, amely a projekt céljainak elérése érdekében szükséges.

·        közvetett célcsoport azon magyarországi konvergencia régióban élő népesség - elsősorban fiatalok köre-, amely a projekt keretében rendezett műhelymunkákon, tanulmányutakon átvett jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a közvetlen célcsoportba tartozó szakemberek közvetítésével megismerhetik, annak eredményeit kipróbálhatják.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

1.   A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése

2.   Nemzetközi hálózatépítés

3.   A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása

4.   Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport

5.   A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

6.   Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel

7.   Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével

8.   Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében

9.   Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása

10. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése

 

Bevont partnerszervezetek

1.   Tanoda Egyesület Nagyvárad (RO)

2.   Érmelléki Agroturisztikai Társaság Gálospetri (RO)

3.   Stafírung Egyesület Biharfélegyháza (RO)

4.   Gömöri Kézművesek Társulása Várhosszúrét (SK)

Legújabb Hírek

Képek életünkből

Gyujt04
Gyujt03
Gyujt02
Gyujt01
Gyujt05
Himz03
Himz04
Himz05
Himz01
Himz02
Bihar05
Bihar12