Rólunk

 22 ápr 2018 : 18:42
about_us.jpg

Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen Egyesületünk és előd szervezete már közel 20 éve vállalja a népfőiskolai mozgalom megismertetését és terjesztését a megyében.

Az egyesületünk hivatalos bejegyzése és megalakítása 2001-ben történt. Az egyesületet a megyében működő népfőiskolák vezetői és tagjai alapították. Célul tűztük ki, hogy a térségben működő népfőiskolák ernyő szervezete legyen. A kezdetektől folyamatosan olyan programokat valósítottunk meg, amelyek elősegítették a népfőiskolák együttműködését, szakmai fejlődését. Alapításkor célnak tűztük ki a határon túli, nagyváradi és Bihar megyei civil szervezetek segítését és bekapcsolását a népfőiskolai mozgalomba.

Ennek érdekében szervezetünk különböző képzéseket, előadásokat, tréningeket szervezett, például a Képzők képzése, Forrásteremtés a kulturális szektorban, Civil szervezetek menedzsmentje. A határ túloldalán működő Bihar megyei és nagyváradi civil szervezetek vezetőinek szerveztünk több éven át Szentjobbon képzéseket Híd Európában címmel a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.
2005-től a BINCISZ is csatlakozott a megyei népfőiskolai mozgalomhoz. Ennek a közös munkának máig meghatározója a 2001-ben indított közös programunk, a magyar kultúra napi megemlékezés. Az első közös ünnepünk legjelentősebb rendezvénye A Kárpát- medencei magyarság műveltségi állapota című fórum volt, amelyet Nagyváradon és Berettyóújfaluban is megtartottunk tükör programként. A nagyváradi Bihari Napló így számol be az eseményről:
„ Nagyváradon és Berettyóújfaluban közös rendezvényekkel ünnepelték tegnap a magyar kultúra napját. A gazdag és sokszínű, szokatlanul zsúfolt eseménysorozatban helyet kapott szoboravatás, képzőművészeti kiállítás, koncert, díjátadás, fotótárlat, és kulturális problémákat feszegető fórum is, melyez mindkét oldalon megtartottunk…”
Szintén a Bihari Napló a következőképpen számol be a fórumról:
„ A vitáktól sem mentes együtt gondolkodás során a legtöbb szó a civil szervezetek közművelődésbeli szerepéről és lehetőségeiről esett, de terítékre került az európai integráció, a globalizáció számos előnye,, hátránya, esélye, veszélye is a nemzeti kultúra, az anyanyelv, a hagyományok és sajátos értékek megőrzése, tovább éltetése és nemzetközi közkinccsé tétele szempontjából.”
A rendezvény több újszerű alkotóelemet hozott előtérbe. Az egyik, a váradi magyar civil szervezetek és Nagyvárad Polgármesteri Hivatala közötti együttműködés volt, a másik Nagyvárad és Berettyóújfalu civil szervezeteinek, intézményeinek együttműködése, a harmadik a két város vezetőségének közös részvétele a szervezésben és az eseményekben. A határokon átívelő, akkor újdonságszámba menő együttműködés, szokatlanul gazdag programot eredményezett.
Az első év sikeréből adódóan a következő években tovább gazdagodott és színesedett a rendezvény. A két alapító szervezethez – a Megyei Népfőiskolai Egyesülethez és a BINCISZ-hez - számtalan új civil szervezet, érdekképviseleti szervezet ( RMDSZ) is csatlakozott, valamint intézmények és önkormányzatok. Az elmúlt 14 évben Nagyváradon és Berettyóújfalun kívül a környező településeken is valósítottunk meg programokat. Ilyen települések: Debrecen, Derecske, Tépe, Biharkeresztes, Csökmő, Báránd, Földes, Nagyrábé, Bihartorda és a határ túloldalán Margita, Szentjobb, Nagyszalonta.
A rendezvényeinket nagy sajtóvisszhang jellemzi, a helyi médiákon kívül rendszeresen tudósítanak az országok médiák is.
A magyar kultúra napja mára nem csak kulturális esemény, hanem a magyarság együvé tartozásának szimbólumává vált Biharban. Az évek alatt az együttműködés mellett barátságok is létrejöttek a rendezvényeken. Évente 2500-3000 fő vesz részt a rendezvényeinken.
2006-ban a BINCISZ és a Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen Bihar kultúrájáért érmet alapított, amelyet minden évben egy személynek, vagy egy közösségnek adunk át a határ mindkét oldalán. Ennek célja, hogy elismerjük azok munkáját, akik a legtöbbet tesznek Bihar összetartozásáért, a bihari identitás erősítéséért. 2014-ben ezt az érmet Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész kapta.
Ezek a sikerek is hozzájárultak ahhoz, hogy a megyében működő népfőiskolák elismert és meghatározó szereplői lettek a megye és térség közösségi művelődésében.
A Megyei Népfőiskolai Egyesület és a társegyesületei, elsősorban a Bihari Népfőiskola küldetésének tekintette, hogy ismertesse meg a megyében működő közművelődési intézmények körében a nem formális felnőttképzés módszereit. Ennek érdekében szervezzük meg 2001. óta A művelődés hete – a tanulás ünnepe rendezvénysorozatot. Első alkalommal a Déry Múzeum dísztermében tartottuk nyitó rendezvényünket, ahol a megyében működő felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezetek és intézmények képviselői vettek részt. Itt mutattuk be először az úgynevezett „ jó gyakorlat” módszerét. A módszer alkalmazásával, segítségével egy kiadvány szerkesztettünk, a megyéből 25 „jó gyakorlatot” mutattunk be és „Jó gyakorlatok” Hajdú-Bihar megyében címmel, az NCA támogatásával 500 példányban a Népfőiskolai Füzetek sorozatunk 5. füzeteként megjelentettünk. A kiadványunkat kötelező irodalomként a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógia Tanszékén a hallgatók használnak is a tanulmányaikhoz.
2005-ben a BINCISZ is bekapcsolódott A művelődés hete – a tanulás ünnepe programunkba, így Nagyvárad is otthont ad minden évben a művelődés hete rendezvényeinek. A Nagyváradon tartott eseménysorozatnak kiemelkedő rendezvénye a minden évben megrendezésre kerülő Nagyvárad tudós püspökei című tudományos ülés, amelyet a nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel közösen a Püspöki Palota dísztermében tartunk. A művelődés hete- tanulás ünnepe rendezvénysorozat mára Európában az egyik meghatározó ünnepe a felnőtt tanulóknak, azoknak, akik a tanulásukkal hozzájárulnak a tágabb és szűkebb környezetük jobbításához, egyéni életük boldogításához. A ’90-es évek második felében a Magyar Népfőiskolai Egyesület honosította meg Magyarországon ezt az eseménysorozatot, sajnos, mára hazánkban alig emlékeznek meg erről az ünnepről. 2013-ban csak a Megyei Népfőiskolai Egyesület és a BINCISZ szervezte meg ezt a rendezvény sorozatot. Tavaly a Méliusz Központ könyvtárosaink és a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola tanárainak mutattuk be a kulcskompetenciákra épülő tréning módszerünket.
2011-ben egyesületünk bekapcsolódott a Fejedelmek útja című mintaprojektbe, amelynek célja, hogy a határ két oldalán élő magyar szervezetek megismertessék egymással közös értékeiket, ünnepeiket, programjaikat. A projekt honlapjára az egyesületünk vezetésével 15 „jó gyakorlat” került fel, amely bemutatta az együttműködéseket és közös programokat.
Az elmúlt években több országos kutatásban vettünk részt a Magyar Népfőiskolai Társaság partnereként: Jó gyakorlatok a felnőttképzésben, Hogyan tanulunk? Felnőtt képzési civil hálózat.
Több, mint 10 éve, minden évben megrendezzük a határ mind két oldalán a Civil társadalom napját. Itt a civil élet aktuális kérdései a téma, előadásokat hallgatunk az aktuális kérdésekről. Megvitatjuk a két ország civil életének problémáit, különbségeit és hasonlóságait, a kisebbségi lét nehézségeit. Ezek az alkalmak azt is segítik, hogy új együttműködések alakuljanak a határ mentén. A rendezvényen alkalmanként 50-100 fő vett részt.
2013. óta akkreditált felnőttképzési intézmény vagyunk, több akkreditált felnőttképzési programunk van: Forrásteremtés a kulturális szektorban; Az információ feldolgozás az audiovizuális informatikában; Fiatalok konfliktus helyzeteinek erőszakmentes feldolgozási módjai; Az iskolai erőszakok elleni fellépés új lehetőségei; Ifjúsági mediátor képző tréning.
Egyesületünk 2013-ban három uniós projektet nyert meg és kezdte el a megvalósítását:
1. TÁMOP -3.2.13-12/1-2012-0484 számú „Hagyomány és tudomány” – képesség fejlesztés tanórán kívül című pályázat.
Ebben a pályázatban 6 oktatási, nevelési intézmény a partnerünk, a berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola, a József Attila Általános Iskola és EPSZ, a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI, a furtai Általános Iskola és ÁMK, a berettyóújfalui Gyermekkert Tagóvoda és a váncsodi Óvoda. Az intézményekben különböző témájú szakkörök és tehetséggondozások keretében folynak a foglalkoztatások. Szakkörönként 8, tehetséggondozásonként 2 gyereket vonnak be a programokba, összesen ez 364 főt jelent. A projektben táborozási lehetőséget is lehetővé tettünk, ilyen volt a létavértesi kézműves tábor, a Füzesgyarmaton és a Bogácson megtartott kézműves táborok. Minden intézménynek lehetősége van 2-2 vetélkedőket tartani a pályázat időtartama alatt.
Az elnyert pályázat összege 24.980.624 Ft. A projekt 2013. május 15-től 2014. május 14-ig tart.
2. TÁMOP – 6.1.2-11/1-2012-1488 számú Fő az egészség! programsorozat.
Az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatban különböző témákban tartott előadásokon vehetnek részt az érdeklődök. Ilyen például a cukorbetegség esetei és kockázatai, a túlzott alkoholfogyasztás élettani hatásai, önismeret és a békés együttélés feltételei. A pályázat keretén belül egészségnap is megrendezésre került, ahol a szakértők bemutatták a fűszernövények szerepét és a bio ételek elkészítési lehetőségeit. A pályázat keretében alkalmunk nyílt eszközöket beszerezni, ezek egy új tűzhely, mosogató, hűtőszekrény, különböző főzőedények, sütőeszközök, asztalok és székek, amiket az egészséges életmód foglalkozásokon használhatnak a bevontak.
Az elnyert összeg 9. 627.980 Ft. A projekt megvalósítási időszaka: 2013. szeptember1 – 2014. június 30. 3.
3. TÁMOP- 1.4.1.-12/1-0804569/130 számú „Fiatalok foglalkoztatása a Sárréten” című pályázat
A főpályázó Megyei Népfőiskolai Egyesület, viszont a pályázat helyileg Bárándon valósul meg, ahol egy aszalóüzemet létesítenek. Az üzemben tartósítószer-mentes, bio-termékeket állítanak elő.. A projekt 1 éves időtartamú és a fenntartási idő 5 év.
A pályázatban 4 fő foglalkoztatását biztosítjuk 1 éven keresztül, majd fél éves továbbfoglalkoztatást vállaltunk.
Az elnyert összeg 27. 421.755 Ft.
2013-ban a következő szervezetekkel láttuk el szoros partneri kapcsolatban munkánkat:
Bihari Népfőiskola, Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület, Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület, a Bihari Múzeum, Kertbarátkör vezetők Népfőiskolája, a Bihari Népművészeti Egyesület, a biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár, a csökmői Sárkány Népfőiskolai Egyesület, Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a bárándi Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár, a csökmői Faluház és AMI, Tépe Község Önkormányzata, BINCISZ, Tibor Ernő Galéria
Kiadványaink:
- Bihari és sárréti népfőiskolák ma, Közművelődés felnőttképzés a végeken
-„ Jó gyakorlatok” Hajdú- Bihar megyében„, Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért” 2011., Népfőiskolai Füzetek 5.
Elérhetőségek:
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Iroda és képzési helyszín: Berettyóújfalu, Bessenyei u. 2.
Telefon: 06-70-70-39552
Fax: 06-54-887-394 Porkoláb Lajos elnök