TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0117


TÁMOP-5.5.1.-B.11/2 számú projekt
A család fája – Magtól az erdőig
A projekt megvalósítási időszaka: 2012. augusztus 01.- 2014. március 31.

A projekt általános célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása. Fő cél az országos szemléletváltás előmozdítása, a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések útján. Az integrált szolgáltatásaink egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat, és az innovatív eszközöket.
Szervezetünk e pályázata a helyi családok összefogására, közös programok, rendezvények szervezésére, a gyermekvállalás népszerűsítésére irányul, és e tevékenységen belül tanácsadást, lelki gondozást, a gyermekfelügyelet megszervezését, segítségnyújtást is vállal. A tanácsadások elsősorban a gyermekvállalás- és nevelés a gyermek elhelyezése kapcsán felmerülő kérdéseket érintik, annak érdekében, hogy a helyi közösségek érintett tagjai kölcsönösen átadhassák egymásnak tapasztalataikat. Egyfajta családi szolgáltatásokat nyújtó központot hozunk létre, amelyek helyi szinten az ott élő családok, illetve a közösség más tagjai részvételével tevékenykednek, s hozzájárulnak a helyi társadalomban a családbarát attitűd megerősödéséhez.

Részcélunk egyrészt a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások nyújtása, amelyek a helyi közösség tagjainak önkéntes, szervezett együttműködése által lehetővé teszik a munkaidő alatti vagy más fontos okból szükségessé váló gyermekfelügyelet megfelelő megoldását és ezzel elősegítjük a család teendők melletti könnyebb munkavállalást és ügyintézést. Ugyancsak fontos célunk a gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások, szolgálatok megszervezése, kialakítása. További célunk a családi életre nevelés elősegítése, a házassággal, a hosszú távú párkapcsolati elköteleződéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése mind a párkapcsolattal még csak ismerkedő tizenéves korosztály, mind a már családalapításon gondolkodó fiatalok, mind pedig a már házasságban, tartós párkapcsolatban élők körében. Ehhez kapcsolódik továbbá – mint célkitűzés – a gyermeknevelés, illetve a családi, házassági, párkapcsolati együttélés során felmerülő kérdések, problémák feloldásához való segítségnyújtás.

A családi programok kiemelt célja a párkapcsolatok, családi élet szerepének és jelentőségének megértése, különösen a nő-férfi kapcsolat,a nemi szerepek, a hozzájuk kapcsolódó elvárások, az esetleges szerepkonfliktusok áttekintése, megértése Programjaink jelentős részében számítunk olyan idősebb korú emberek, nyugdíjasok, jelenlétére, segítségére, akik szívesen megosztják eddigi élettapasztalataikat, segítenek a fiatalabb szülők mindennapos gondjainak megoldásában (gyermekfelügyelet), tanácsokat adnak a hatékony időbeosztásra, a tartalmas időtöltésre.
Több előadásból álló programunk a helyi munkáltatók részére tájékoztató, amelyben a családbarát munkahelyek kialakítása a cél (munkarend beosztása, szabadság kiadás rendje, munkahelyi gyermekmegőrzési lehetőségek biztosítása, járulékkedvezmények igénybevétele stb.).

A projekt kiemelt célcsoportja: Berettyóújfalu és térségében élő gyermekes szülők, házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok, a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérő anyák és apák, a társkeresés és a felelős párkapcsolati magatartás iránt érdeklődő fiatalok és más, párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek. A pályázati programhoz kötődő tevékenységeket önkéntes munkával segítő személyek, nyugdíjasok, valamint az érintett családoknak helyben munkát adó vállalkozások, munkaadók. A közvetett haszonélvezői körébe pedig ezen célcsoportok baráti és egyéb családi köre, a tájékoztató anyagokkal elért kistérségi lakossági kör.

A projekt tevékenységcsoportjai:

1. Tevékenységcsoport: Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások
  1. GYERMEKFELÃœGYELET
. Állandó, szinte egész projektünkön végighúzódó programunk. 2012. június 1-től 2013. január 31-ig. Természetesen nem csak kicsi, 0-3 éves korú gyermekekre felügyelünk, hanem az óvodás és az általános iskolásokra is, hiszen azt is tudjuk, hogy az édesanyáknak, szülőknek vannak olyan programjaik, amikor a gyermekek nélkül kell megjelenniük, illetve úgy sokkal kényelmesebb és stresszmentesebb (pl. ügyintézés, orvosi vizsgálat, tanfolyamok, tréningek… stb.). A gyermekekkel egyéni bánásmódot alkalmazunk, szem előtt tartva a szülőktől kapott tanácsokat, instrukciókat. Mind testi, mind pedig szellemi felügyeletet valósítunk meg. Játékokkal, mesékkel, énekekkel tesszük könnyebbé a várakozást, azt az időt, amíg a szülők távol vannak. Kisebb gyermekeknél mintegy szoktatásnak is beillik, hiszen néhány óra, távol a szülőktől felkészíti őket az óvodás életre.

Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a 

2. TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

Személyesen, valamint virtuálisan (honlapunkon) feltehető kérdések megválaszolásával segítjük a családokat, ahol a megélhetéssel, kedvezményekkel, családtámogatási kedvezményekkel, ellátásokkal, pszichológiai problémákkal, tanulási nehézségekkel kapcsolatos kérdésekre kielégítő választ kaphatnának a családok, szülők. Lehetőséget kapnak a problémákkal küzdők, hogy anonim módon kérdezhessenek az alhonlapon. Kényes, személyes, akár intim kérdések megválaszolására is mód nyílik. Ez is új, még most először induló szolgáltatás a városban.Négy fő témakört jelöltünk ki, melyek a következők:

- jogi tanácsadás

- családtámogatási ellátással, családi kedvezményekkel, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás

- pszichológiai tanácsadás

- fejlesztőpedagógiai tanácsadás. 
- Időbeli ütemezés: Állandó, szinte egész projektünkön végighúzódó programunk. 2012. június 1-től 2013. január 31-ig. Minden héten más-más tanácsadó a Családi Erőforrás Központban ügyeletet tart, ahol személyesen válaszol a kérdésekre. Az alhonlapot mindannyian folyamatosan figyelik, válaszolnak a kérdésekre.
- Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a. 

3. SZÍVESSÉGCSERE – KÖZPONT

Önkéntes szolgáltatások cseréje az elsődleges célunk. Lényege a kisgyermekes családok számára a már tapasztalt szülők, nagyszülők, idősebb generációk bevonásával történő tapasztalatátadás, segítségnyújtás önkéntes módon. Azok, akik a már meglévő tudásukat szívesen megosztják, hasznosítják, akiknek gyermekei, unokái nem élnek a településen vagy ebben a kistérségben, önmagukat is hasznos érzik ez által. A központ mind szellemi, mind tárgyi vagy eszközi cserék színtere is lehet. A kismamák egymás között cserélik a gyermekruhákat, használati eszközöket, s egyben természetesen tapasztalataikat. Mód nyílik olyan segítésre is, amely valamilyen konkrét tevékenység (pl. tortasütés, esti gyermekfelügyelet, ruhák javítása… stb.). Új lehetőség ez a központ Berettyóújfaluban.

- Időbeli ütemezés: Állandó, szinte egész projektünkön végighúzódó programunk. 2012. június 1-től 2014. január 31-ig, és a fenntarthatóság ideje alatt. Minden napon várjuk az érdeklődőket, a szívességet adni akarókat és a szívességet kérőket személyesen és az alhonlapunkon is. 
- Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a 

4. TARTÓS BETEGSÉGGEL ÉLŐK NAPJA

Térségünkben, városunkban sajnos nagy számban élnek asztmás, allergiás, liszt- és tejérzékeny, cukorbeteg gyermek és felnőtt, valamint gyakori az elhízás és egyre nagyobb a magas vérnyomásban szenvedők aránya. Projektünk lehetőséget ad arra, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk e betegségek megismerésére, megelőzésére, illetve az ezzel való együttélés módjára. Ezeken a napokon a szakemberek segítségével olyan tanácsokat adunk a tartós betegséggel élőknek, melyekkel megkönnyíthetők mindennapjaik. Mód nyílik arra is, hogy a gyakorlatban is kipróbálják azokat a tevékenységeket, melyeket a szakemberek megmutatnak. Emellett azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egészséges emberek is megtanulják annak a módját, hogy odafigyeléssel hogyan segíthetnek a tartós betegséggel élőkön. A programokon a kisebb gyermekeknek fejlesztő játékok, a családoknak kézműves tevékenységek is kipróbálhatók. A rendezvényeken számítunk az önkéntesek munkájára is.Elsőként rendezünk a városban ilyen programot.

- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 5 alkalommal rendezzük meg a Tartós betegséggel élők napját. 

2. Tevékenységcsoport: Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások, képzések

5. ÚJRAORIENTÁLÓ FOGLALKOZÁSOK
GYES-ről, GYED-ről munkába visszatérőknek tréning szervezése, ahol önismereti, kommunikációs, anyanyelvi gyakorlatok, álláskeresési tanácsadás segítségével megerősítjük, sikeresebbé tesszük a visszatérést. Olyan édesanyáknak, akik több éves gyermeknevelés után ismét visszatérnének a munka világába, a megváltozott társadalmi, gazdasági környezet miatt fontos a visszavezetés. A képzés ideje alatt azoknak a gyermekeknek a felügyeletét is vállaljuk, akiknek a szülei a képzésben részt vesznek.
- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 5 alkalommal szervezünk tréninget, mely egyenként 20 órás. 
- Tevékenység konkrét helyszíne: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület oktatóterme, Családi Erőforrás KözpontBerettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a

6. REINTEGRÁLÓ FOGLALKOZÁSOK A munkában már megszerzett tapasztalatok, felelevenítése, korszerűsítése. A társadalmi, gazdasági változások átbeszélése, az új helyzet előnyeinek és hátrányainak boncolgatása. A megértést, a helyzetek átlátását szituációs gyakorlatokkal segítjük. . A képzés keretén belül, a tananyag kidolgozása során is a környezettudatos magatartásra és a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetünk. A képzés idejére gyermekfelügyeletet biztosítunk.
- Időbeli ütemezés: projekt egész ideje alatt 5 alkalommal szervezünk tréninget, mely egyenként 20 órás.
- Tevékenység konkrét helyszíne: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület oktatóterme, Családi Erőforrás Központ Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a


7. ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK

Pályakezdőknek, álláskeresőknek, olyanoknak, akik eddig csak a háztartásban dolgoztak, fiatalokat, felnőtteket várunk, akikkel megismertetjük az állásinformációs forrásokat, a telefonálási technikákat, azokat a hasznos, praktikus viselkedési formákat, amelyek segítenek abban, hogy az állásinterjúkon sikeresen szerepeljenek és minél előbb munkába léphessenek.Időt biztosítunk saját tapasztalatok elmondására, a helyzetek elemzésére, önéletrajz írására, motivációs levél megfogalmazására. Környezettudatos magatartás, szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelem fontosságára. Különböző önismereti tesztek kitöltésével, azok átbeszélésével összegyűjtjük a csoporttagok tulajdonságait, munkában hasznosítható képességeit, érdeklődési területeit. A gyermekfelügyeletet a képzés ideje alatt biztosítjuk.Az álláskeresőknek klubot alapítunk, mely hosszútávon működik.

- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 7 alkalommal szervezünk tréninget, mely egyenként 18 órás.
- Tevékenység konkrét helyszíne: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület oktatóterme, Családi Erőforrás KözpontBerettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/aVárosi Művelődési Ház és Könyvtár, Biharkeresztes, Hősök tere 12.Nevelőotthon, Komádi, Köztársaság u. 31.


8. CSALÁDI ÉS MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK
A családi élet és a munkavállalás összeegyeztetését segítő foglalkozás. Olyan képességet, készségeket alakítunk ki és fejlesztünk tovább a résztvevőkben, amelyek képessé teszik őket arra, hogy könnyebben, hatékonyabban tudják összeegyeztetni a családi teendőket a munkahelyi feladatok ellátásával. Időbeosztás megbeszélése, munkamegosztás a családban annak érdekében, hogy több idő jusson a közös családi programokra, a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése, az egymással töltött idő minőségének javítása. 
- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 5 alkalommal szervezünk tréninget, mely 8 napon át, naponta 5 órás, összesen 40 óra. 
- Tevékenység konkrét helyszíne: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület oktatóterme, Családi Erőforrás Központ,Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a 

9. TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK MUNKÁLTATÓKNAK
A helyi munkáltatók részére olyan tájékoztató előadássorozat, amelyben a családbarát munkahelyi feltételek kialakítása a cél. Az előzetes szükségletfelmérés alapján nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is érdeke kell, hogy legyen az, hogy a munkahelyen jól érezzék magukat az emberek, hiszen a munka hatékonyága növelhető a jó közérzettel. Az előadásban hasznosítható ötleteket kapnak a munkaadók, melyeknek megvalósítása elsősorban nem pénzbeli kérdés. 
- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 12 előadás megtartása.

- Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/A

3. Tevékenységcsoport: Közösségépítő programok – családi életre nevelés, tréningek, rendezvények

10. CSALÁDI CSOPORTOS TRÉNINGEK

Családi életre nevelést segítő, rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek. A családban való együttélés, egymáshoz való alkalmazkodás elősegítése. Az idő tartalmas együttöltése olyan tréninggyakorlatok segítségével, melyek közelebb hozzák egymáshoz a családtagokat. Könnyebben megnyílnak egymás előtt, emellett pozitív módon formálják személyiségüket, fejlesztik önismeretüket, alkalmazkodóképességüket.Az előzetes igényszintfelmérésből kiderült, hogy sajnos napjainkban egyre gyengébbek a családi szálak, kevesebbet tudnak egymásról a családtagok, keveset beszélgetnek, tevékenykednek együtt.

- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 3 tréninget tartunk, 1 tréning 15 órás.
- Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/A. 

11. SZOCIÁLIS KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TRÉNINGEK

Felelős párkapcsolati attitűd támogatása, kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások a férfi-női kapcsolatokkal, családtervezéssel kapcsolatos kérdésekben. Kisebb csoportokban, nem osztálykeretekben foglalkozunk szakember segítségével a felnőttkor küszöbén álló gyermekekkel, az őket foglalkoztató és érintő kérdésekkel, problémákkal.
- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 10 tréninget tartunk, 1 tréning 20 órás.
- Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a 

12. TRÉNING KISTINIKNEK

Tréning a kamaszkor küszöbén álló gyermekeknek. Az ellenkező nemhez való egészséges viszonyulás kialakítása, az erkölcsi, etikai illemszabályok betartásának hangsúlyozása. A testi és pszichés változások pozitív kezelésének elősegítése, a szülőkkel való jó kapcsolat megőrzésére irányuló gyakorlatok. Kiskamaszokat megkérdezve szükségesnek találják, hogy őszintén, gátlások nélkül beszélhessenek a gondjaikról, problémáikról, esetleges félelmeikről. Szeretnének olyan beszélgetéseket, amelyeken megoldásokat is kaphatnának a kérdéseikre.
- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 8 tréninget tartunk.
- Tevékenység konkrét helyszíne: A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a  

13. HÁZASSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK

Segítségnyújtás a fiatal párok részére ahhoz, hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatokra, kihívásokra. A foglalkozásokat a hitre támaszkodva valósítjuk meg, a református egyház keretein belül. 
- Időbeli ütemezés: A projekt egész ideje alatt 10 foglalkozást tartunk, 10 órában.

- Tevékenység konkrét helyszíne: Berettyóújfalui - Szentmártoni Egyházközség, Berettyóújfalu 

14. CSALÁDI, PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ

Párok közötti illetve a szülők és gyermekei közötti, generációk közötti vagy családon belüli kapcsolatok megoldása. A problémákat egy kívülálló mindig jobban átlátja, így a nehézségekkel küzdő családok, párok problémáit egy mediátor, külső szakember segít rendezni.A városunkban nincs olyan hely, ahol párok problémáival, szülő-gyerek konfliktussal, gyerek-gyerek ellentéttel foglalkoznának. A mediátor megoldást keres úgy, hogy közben a pár jelen van és kérdésekre válaszolnak, esetleg helyzeteket eljátszanak, bemutatnak.Új próbálkozásunk ez a program. 
- Időbeli ütemezés: A projekt idejében 60 órában
- Tevékenység konkrét helyszíne: Családi Erőforrás Központ, Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 3/a 

15. CSALÁDI NAPOK

Családi közösségek építését szolgáló programok, rendezvények. Általában jeles napokhoz kötődő, egész családot bevonó rendezvények. Ez az a színtér, ahol az édesapák is tevékenyen részt vesznek a programokban, kapcsolatot építenek más családokkal, gyermekeikkel játszanak, tevékenykednek. A programban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására, a környezetvédelemre, a szelektív hulladékgyűjtésre, hogy otthon is ezt gyakorolják a családok tagjai.

- Időbeli ütemezés: A projekt idejében 7 alkalom, alkalmanként 4 óra. 

16. KOLLÉGIUMI TRÉNINGEK Külső szakember bevonásával megvalósuló tréning. A kollégiumban élők, a család melegétől távol élik hétköznapjaikat. Az ez által keletkező hiányt gyakorlatokkal, tréninghelyzetekkel enyhíti. A kollégista kamaszok számára felmerülő nehézségek enyhítése, problémás periódusok könnyebb áthidalása a cél.

- Időbeli ütemezés: A projekt 3 félévében 3 db. tréninget tervezünk, egy tréning 30 órás.

17. CSALÁDI ALKOTÓ NAPOK Olyan délutánok szervezése, ahol a család minden tagja tevékenykedik. A családtagok új dolgokban próbálják ki magukat, a nők kézműves tevékenységet folytatnak, a férfiak gasztronómiával foglalkoznak, míg a gyerekek a játszóházban töltik el az időt. Ők többféle kézműves tevékenységet próbálhatnak ki. A nap végén bemutatják egymásnak a létrehozott produktumokat, s az édesapák által készített ételeket elfogyasztják. A tevékenységek során ügyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre és a környezetvédelemre.
- Időbeli ütemezés: A projekt minden félévében 5 alkalmat tervezünk, a három félévben összesen 60 órában. 
- Tevékenység konkrét helyszíne: Alkotóház, Berettyóújfalu, Tavasz krt. 11.

18. SZEMLÉLETFORMÁLÓ FOGLALKOZÁSOK
A kamasz kor küszöbén álló fiataloknak tartalmas kikapcsolódás. A résztvevő gyermekek kapcsolatba kerülhetnek azokkal a gyerekekkel is, akikkel eddig csak az iskolában találkoztak, így lehetővé válik újabb kapcsolatok, ismeretségek kialakítása. Mindarról beszélhetnek, mindazzal foglalkozhatnak, amire az iskolában nincs lehetőség. A szituációs játékok, gyakorlatok által a szabadidő tartalmas eltöltésén túl, elősegítik az esetleges szocializációs hátrányok csökkentését, reális énkép kialakulását, fejlesztik a kudarctűrő képességet, az egymáshoz való alkalmazkodást, a testi egészséget, érzelmi stabilitást. 
- Időbeli ütemezés: A projekt egész idejében 10 foglalkozás, foglalkozásonként 5 nap
- Tevékenység konkrét helyszíne: Bihari Népművészeti Egyesület


4. Tevékenységcsoport: ERFA típusú támogatható tevékenységek
Egyesületünk rendelkezik alapvető számítástechnikai eszközökkel, 13 db számítógéppel, Internet hozzáféréssel, projektorral, CD lejátszókkal. A Családi Erőforrás Központ, az oktató termek és az iroda bérleti díját a projektből kívánjuk finanszírozni.

5. Tevékenységcsoport:

Kapcsolódó tevékenységek:
5.1 A projekt tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek A projektünk megvalósításához a III. kommunikációs csomagot valósítjuk meg. Ezen belül 2 db C típusú és 1 db D típusú emlékeztető táblát készíttetünk. Sajtóközleményeket jelentetünk meg a projekt megvalósítása során és a projekt zárásáról. A TÉRKÉPTÁR on-line felületre folyamatosan töltjük fel a projektről készült fotókat. A folyamatos tanácsadáshoz alhonlapot készíttetünk a meglevő honlapunkhoz.  

Tervezett eredmények és hatásuk:
A projektünk megvalósításával javítjuk a kistérségben élő családok helyzetét és a családok egymáshoz való viszonyát, az együttműködő képességét, ami által nő a kistérség népességmegtartó ereje. A létrejövő közösségek erősítik a kapcsolatokat és a csoport megerősítő szerepe, az egymást segítő attitűd, az átadott tapasztalatok nagyban hozzájárul a tagok szemléletformáláshoz.A Családi Erőforrás Központ működtetésével hozzájárulunk a helyi közösségek családbarát attitűdjének erősítéséhez, segítjük a helyi családok életét, erősítjük a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságát nemcsak a családok körében, hanem a kamaszok között is. Szakemberek segítségével folyamatos tájékoztatást nyújtunk az állam családpolitikai eszköztáráról, rámutatunk arra, hogy az anyagi támogatások mellett milyen egyéb eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy családot alapítsanak, erre felkészüljenek és elszánják magukat a gyermekvállalásra. Tájékoztató előadásokkal ösztönözzük a munkaadókat a családbarát munkahelyek megteremtésére, ezáltal a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztethetőbbé válik a GYES-ről, GYED-ről visszatérő szülőknek.A projektbe Támogató szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg csoportos képzésen, tréningen vagy tanácsadásban résztvevő személyek száma 759 fő, létrejövő közösségek száma 2 ( Koli klub és Álláskereső Klub) , Berettyóújfalu Város Önkormányzatával kötünk együttműködési megállapodást, 12 db rendezvényt valósítunk meg a projekt időtartama alatt. 

Együttműködő partnereink:

- Berettyóújfalu- Szentmárton Református Egyházközség
- Bihari Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálat
- Bihari Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat
- Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu
- Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és. Közgazdasági Szakközépiskola, Berettyóújfalu
- Arany János Kollégium, Berettyóújfalu
- Bessenyei György Szakközépiskola, Berettyóújfalu
- Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete, Berettyóújfalu
- Életfa Önkéntes Centrum, Debrecen
- Eötvös József Szakképző Intézet,
Berettyóújfalu
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Berettyóújfalu
- József Attila Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Berettyóújfalu
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Biharkeresztes
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Berettyóújfalui, Komádi, Biharkeresztesi Kirendeltség
- CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerő-piaci Csatlakozásáért, Debrecen
- Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen, Berettyóújfalu
- Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde, Berettyóújfalu
- Bihari Népművészeti Egyesület, Berettyóújfalu
- Bihari Mentálhigiénés Egyesület, Berettyóújfalu
- Védőnői Szolgálat, Berettyóújfalu

A támogatás összege: 46.178.811 Ft

 

Online

vendég: 5, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,899kb