TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0025


Népfőiskolák együttműködése Európában


A Bihari Népfőiskola életében ismét egy mérföldkőhöz érkeztünk. Sikeres projekttervet készítettünk a TÁMOP-2.2.4-11/1 Európai Uniós pályázati felhívásra. A konstrukció, a felnőttképzési intézmények határon átnyúló együttműködésének fejlesztését tűzte ki célul. A nemzetközi együttműködés lehetőséget teremt a hazai tudásvagyon gyarapítására, a magyarországi ismeretek, tapasztalatok, eljárások átadására. Az együttműködés kiterjedhet intézményrendszerekre, jogi szabályozásra, hátrányos helyzetű csoportok igényeinek felmérésére, integrációjuk segítésére, korszerű módszerek elterjesztésére a szak- és felnőttképzés területén.

Legfontosabb részcélok:
Ø Változatos tartalmú, szakmai alapú, intézmények közötti együttműködés valósuljon meg.
Ø A tapasztalatok átadásának minél változatosabb formái valósuljanak meg.

Előzmények: A projekt több hazai és határon túli szervezet, korábbi szakmai együttműködésére épít. A Bihari Népfőiskola fontosnak tartotta korábban is a határon túli magyarsággal a kapcsolattartást. Ennek szellemében 2001. óta egyre bővülő együttműködést alakítottunk ki nagyváradi és erdélyi szervezetekkel. Először rendeztük meg a Kárpát-medencében tükör program keretében Berettyóújfaluban és Nagyváradon a magyar kultúra napját, amit azóta tovább bővítettünk más szervezetek csatlakozásával. 2004 óta a határ két oldalán működő civil szervezetek kapacitás bővítését vállaltuk fel közös képzéseinken. A képzések témakörei forrásteremtés, civil menedzsment, PR-marketing és közművelődési-kulturális szervezési ismeretek voltak. A képzések helyszíneit több alkalommal a szentjobbi Szent István Szociális Központ Alapítvány biztosította.

A projektben a Bihari Népfőiskolával a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesület a hazai együttműködő szervezet. A sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára, illetve az intézmény holdudvarához tartozó kulturális civil szervezetek több mint tíz éve együttműködnek erdélyi kulturális szervezetekkel. A Művelődés Háza 2010-ben nyitotta meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-magyarországi Képviseleti Irodáját Sárospatakon. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület tagjainak egy része egyben a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete munkatársa is, akiknek erdélyi felsőfokú oktatási intézményekkel vannak szakmai kapcsolataik.

A projekt bemutatása: A hazai együttműködő szervezetek mellett hat erdélyi szervezet csatlakozott a programhoz.

 
  • Erdélyi Magyar KözművelÅ‘dési Egyesület (Kolozsvár)
  • Kallós Zoltán Alapítvány (Válaszút)
  • Téka Alapítvány (Szamosújvár)
  • Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) Nagyvárad
  • Caritas Centru Soocial Sf. Stefan Saniob Alapítvány Szentjobb
  • Mihai Vitezaul Colegiul Tehnic Nagyvárad

A projektbe két felnőttképzési programot és három műhelymunkát terveztünk be. „A felnőttképzés módszertana” és „Kulcskompetencia fejlesztés képzőknek” program a szervezetek szakembereinek, tanárainak, trénereinek szakmai ismereteinek bővítését tűzte ki célul. Mindkét képzési programot a Bihari Népfőiskola székhelyén valósítjuk meg. A felnőttképzés módszertana 60 órás időtartamú, a kontakt órák száma 48, 2 óra egyéni konzultáció és 18 otthoni munkaóra. A képzést a KultúrÁsz Egyesület szakemberei végzik. A képzést a 2012. október 13-i nyitó konferencia után kezdtük el és november végén fejezzük be. A résztvevők száma 16 fő, akik közül 13-an határon túli szervezetek munkatársai. A kulcskompetencia fejlesztés képzőknek szintén módszertani képzés, amiben viszont konkrét gyakorlatok bemutatásával készítjük fel a leendő képzőket képesség, készségfejlesztő programok megvalósítására.

A képzési programot március 1-én kezdjük el és április – május hónapokban folytatjuk. Ezt a képzést a népfőiskolai szakembereinek közreműködésével valósítjuk meg. Mindkét képzési program javasolt pedagógusoknak, felnőttképzési, közművelődési szakembereknek, humánerőforrás menedzsereknek, közösségfejlesztőknek egyaránt.
Másik fontos tevékenységünk lesz a három alkalomból álló műhelymunka sorozat. A műhelymunkák célja - egymás tevékenységeinek bemutatásán túl – a későbbi időszakban jól hasznosítható képzési programok kidolgozása. A műhelymunkák tervezett kezdete 2013. január 25-26-27. A műhelymunkák következő foglalkozásait 2013. márciusában és júniusában tartjuk. A műhelymunkák során kilenc, 30 órás képzési programot – életvezetési, kulcskompetenciák, társadalmi kompetenciák – dolgozunk ki, a modulok tananyagfejlesztése hagyományos és e-learming formában egyaránt megvalósul. A kidolgozott képzési programokat akkreditáltatjuk, a kidolgozásban résztvevő szervezeteknek a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésükre bocsátjuk.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, azonosító száma TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0025.

A projekt alhonlapja a jobb oldali menüsor " További honlapjaink"  címszó alatt  vagy következő linken érhető el:
 

http://www.biharinepfoiskola.hu/kompetencia_eu/


A támogatás összege 39.147.960 Ft.

 

Online

vendég: 4, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,707kb