Bemutatkozunk


A Bihari Népfőiskola a 90-es évek elején alakult meg a berettyóújfalui Városi Művelődési Központ munkatársainak kezdeményezésére. Tevékenységébe igyekezett bevonni a település értelmiségét, elsősorban az oktatási, kulturális intézmények helyi ügyek iránt érdeklődő, nyitott munkatársait. Kapcsolódtunk az akkori újjáéledő népfőiskolai mozgalmakhoz, ezen belül is a Magyar Népfőiskolai Társaság kereteiben működő Megyei Népfőiskolai Tanácshoz.Kezdetektől tudatosan felvállaltuk az 1920-as években Brózik Dezső által szervezett gazdasági népiskolák és az 1946 – 48 között működött bihartordai Sárréti Népfőiskola szellemiségét, örökségét. Reméljük vállalásunkat méltóan tudjuk teljesíteni, hasznára leszünk nemcsak a bihariaknak, hanem tágabb környezetünknek is.A szervezetet 2000-ben jegyeztettük be önálló egyesületként, bízva abban, hogy ezáltal hatékonyabban végezzük munkánkat. Legfontosabb célnak a kistérség forrásteremtő képességének a javítását határoztuk meg. A forrásteremtő képesség növelésének egyik lehetséges módját a helyi értelmiség „szürke állományának” aktivizálásában láttuk. Ennek megfelelően elsősorban a helyi humánerőforrás fejlesztésére, illetve aktivizálására törekszünk. Fontosnak tartjuk, hogy a hatékony munkavégzéshez hálózatokat hozzunk létre, ebbe szükség szerint vonjuk be nem a kistérségben tevékenykedő szakembereket. Ennek szellemében dolgoztunk együtt korábbi projektjeinkben a megye és az ország hasonló célokat szolgáló szervezeteivel, felsőoktatási intézményekkel. Céljaink közül néhány, az alapító okiratban is megfogalmazott tevékenység:
  • - Berettyóújfalu és a Bihari tájegység területén népfÅ‘iskolai tevékenység szervezése, végzése.
  • - Az élethosszig tartó edukációk (oktatás, nevelés, képzés) elÅ‘segítése.
  • - Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés folytatása.
  • - A népfÅ‘iskolai hálózaton belül horizontális és vertikális kapcsolatok ápolása.
  • - Az önműveltség fokozatainak megerÅ‘sítése.
  • - Szociális, illetve kisebbségi programok tervezése és erÅ‘forrás gyűjtése.
  • - Szociokulturális animáció.
  • - Foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységek szervezése.
A 2000. áprilisában bejegyzett egyesületünk 15 év alatt végezett munkáját kiváló eredmények jelzik, melyeket honlapunk fejezeteiben ismerhet meg látogatónk.


 Our organization, the Bihari Népfőiskola, deals with adult education since 2001. Its operational area is the Region of Észak-Alföld, particularly the Sub region of Berettyóújfalu. The Region of Észak-Alföld is the part of the 25 least-developed regions of Europe. The Sub region of Berettyóújfalu is one of the 33 least-developed sub regions of Hungary.

The Bihari Népfőioskola primarily engaged in the programmes that develop skills and abilities in the field of adult education. From the 8 key competences, approved by the European Union in 2003, we laboured the followings taking into account the previous qualification: the communication in mother tongue, digital competence,mathematical competence, ICT(Information communication Technology), sense of initiative and entrepreneurship, social and civic competences, learning to learn and cultural awareness and expression. Generally these courses are suitable to develop every social class. However, our organization aim to help to people in a disadvantage, without qualification/low educational attainment, living in socially poor conditions, unprofessional or obsolete professional people. Our target groups are often members of the ethnic minority. Beside the development of the key competences we undertake vocational training depending on our opportunities and the social demand.

 Since 2004, our organization has realized 6 European Union tenders, 2 tenders are under implementation. All of these projects deal with the development of skills and abilities of adults, our two professional trainings are based on that. In this context we train people to be social experts and helpers.  

 

Online

vendég: 20, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,693kb