2013. évi LXXVII. törvény alapján végzett tevékenység


2013. évi LXXVII. törvény alapján végzett tevékenység  

Egyesületünk a 2013. évi LXXVII. törvény előírásai szerinti engedélyezési eljárást 2014. januárjában kezdte el. Az eljárást sikeresen lefolytatta, az új törvényi szabályozási feltételeknek az alábbi képzési programjai  felelnek meg.

Nyilvántartási szám: E-000200/2014.
Képzési körKépzési program megnevezése, rövid ismertetéseNyilvántartásba vételi számaNyilvántartásba vétel időpontja
„A”Kőműves és hidegburkoló(34 582 08)
Az OKJ-s szakmai képzés 1200 óra időtartamú. Az elméleti/gyakorlati órák aránya 30 – 70 %. Haladásának tananyagegységekre ütemezése: a.       10101-12 Építőipari közös tevékenység b.       10275-12 Falazás, vakolás
c.        10274-12 Beton és vasbeton szerkezetek d.       10277-12 Szigetelések
e.        10276-12 Hidegburkolási feladat
f.        10278-12 Vegyes kőműves feladatok
g.       11497-12 Foglalkoztatás I.
h.       11499-12 Foglalkoztatás II.
i.         11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
E-000200/2014/A001Törölve: 2018.08.08.
2014. 03. 18
„A”Szobafestő (21 582 01)
Az OKJ-s szakmai képzés 600 óra időtartamú, az elméleti/gyakorlati órák aránya 30 – 70 %. Haladásának tananyagegységekre ütemezése: a.       10101-12 Építőipari közös tevékenység b.       10104-12 Szobafestő, díszítő munkák
c.        10105-12 Tapétázási munkák
E-000200/2014/A002

Törölve: 2018.08.08.
2014. 03. 18.
„A”Húsipari termékgyártó (34 541 03)
Az OKJ-s szakmai képzés 966 óra időtartamú, az elméleti/gyakorlati órák aránya 30 – 70 %. Haladásának tananyagegységekre ütemezése: a.       11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság b.       10926-12 Húsipari és malomipari munkavégzés követelményei       
c.        10928-12 Darabolás csontozás
d.       10929-12 Másodlagos húsipari feldolgozás     10930-12 Húsipari értékesítés
e.        11497-12 Foglalkoztatás I.
f.        11499-12 Foglalkoztatás II.
g.       Környezeti és fenntarthatósági ismeretek
E-000200/2014/A003


Törölve: 2018.08.08.
2014. 05. 13.
„D”Pályaorientáció-határok nélkül
A 30 órás egyéb képzés célja a különféle szakmák, pályák összetett rendszerének mélyebb megismerése, amelyre építve tudatos pályatervezést tud kialakítani a résztvevő.
A képzési program eredményeképpen a pályán való elköteleződése kialakul, ehhez képzési, továbbképzési, gyakorlati stb. lehetőségeket tud feltárni és beépíteni a pályaszocializációs folyamatába.
E-000200/2014/D0012014. 11. 20.
„D”Karriermenedzsment-határok nélkül
A 30 órás egyéb képzési program célja: A hatékony karriertervezés folyamatának megismerése és alkalmazása saját életében. Ehhez a résztvevők elsajátítják az álláskeresés, az érdekérvényesítés, az önfoglalkoztatás és a kapcsolatmenedzsment ismereteit elméletben és gyakorlatban, és ezeket az ismereteket saját életpályájuk és karrierjük tudatos tervezéséhez és fejlesztéséhez használják fel.
E-000200/2014/D0022014. 11. 20.
„D”Önmenedzsment-határok nélkül
A 30 órás egyéb képzési program célja, hogy a résztvevők az önismeret, társismeret, szerepviselkedések alapjainak megismerésével és fejlesztésével eredményesebben tudják magukat kibontakoztatni. A hatékony önmenedzsment ismereteivel a képzés fejleszti a résztvevők együttműködési, önfejlesztési és időgazdálkodási készségeit, amely által önmaguk minél hatékonyabb irányítására, kiteljesítésére lesznek képesek.
E-000200/2014/D0032014. 11. 20.
„D”Aktív állampolgárság határok-nélkül
A 30 órás egyéb képzési program célja az állampolgári cselekvés tudatosságának és hatékonyságának javítása. Az egyén számára olyan ismeretek és készségek átadásával, amely lehetővé teszik az életminőségének és közérzetének javítását
E-000200/2014/D0042014. 11. 20.
„D”Társadalom és közösségfejlesztés-határok nélkül A 30 órás egyéb képzési program célja olyan készségek és képességek átadása, amely segíti a közösségek azonosságtudatának kialakulást, lehetővé teszi cselekvő ember csoportok megalakulását és folyamatos működtetését, mind jogi mind pedig szervezeti szinten.E-000200/2014/D0052014. 11. 20.
„D”Kulturális tudatosság-határok nélkül
A 30 órás egyéb képzési program célja olyan nemzeti és polgári identitás kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy életvitelük és döntéseik során figyelembe vegyék szűkebb és tágabb nemzeti közösség értékeit. Ismerjék meg az európai és egyetemes kultúra értékeit, a hétköznapi döntéseiknél is tudatosan törekedjenek azokat szem előtt tartani.
E-000200/2014/D0062014. 11. 20.
„D”Konfliktuskezelés-határok nélkül
A 30 órás egyéb képzési program célja a probléma- és konfliktushelyzetek felismerése, és azokra adható adekvát válaszok megismerése, a megfelelő technika kiválasztása és gyakorlati alkalmazása. A formális és informális konfliktushelyzetek tudatosítása mind interperszonális, mind csoportközi szinten. A személyes konfliktusok megfelelő kezelése. A kompromisszumkészség és konszenzuskészség kialakítása. Közvetítői szerep elsajátítása a konfliktus szituációban.
E-000200/2014/D0072014. 11. 20.
„D”Kommunikáció-határok nélkül
A 30 órás egyéb képzési program célja az Európai Unió által meghatározott kompetencia területek közül az anyanyelvi kulcskompetencia szintjének felmérése, növelése, hogy azt a hallgatók számára leginkább bővíthető szintre emeljék. Ezáltal csökken a résztvevők kompetenciadeficitjük, javulnak életviteli, továbbtanulási és munkavállalási kompetenciáik, elhelyezkedési esélyeik.
E-000200/2014/D0082014. 11. 20.
„D”Tanulástechnika-határok nélkül
A 30 órás képzési program résztvevői lehetőséget kapnak az Európai Unió által meghatározott kompetencia területek közül a tanulástechnika kulcskompetencia szintjének felmérésére, növelésére, hogy azt számukra leginkább bővíthető szintre emeljék. Ezáltal csökken kompetenciadeficitjük, javulnak a továbbtanulásba való bekapcsolódási esélyük.
E-000200/2014/D0092014. 11. 20.
„D”Kulcskompetenciák fejlesztése
A 140 órás egyéb képzési program résztvevői lehetőséget kapnak az Európai Unió által legkívánatosabbnak tartott kulcskompetenciák közül 7 kulcskompetencia szintjének felmérésére, illetve hogy azok fejlesztésében vehessenek részt. Ezáltal csökkenjen kompetenciadeficitjük, javuljanak életviteli, továbbtanulási és munkavállalási kompetenciáik, elhelyezkedési esélyeik.
E-000200/2014/D00102014. 11. 20.
 "D"Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés
A 35 órás képzési program célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. 
A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközüket. Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket végezni, az interneten tájékozódni, információkat szerezni, elektronikus levelezést bonyolítani.
 E-000200/2014/D011 2016.június 23.
 "D" Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER  2. szintű képzés
A 35 órás képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára. Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget szerkeszteni. Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, azokat feldolgozni és konkrét problémák megoldására felhasználni. Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára, használt eszözeiket hanghívásra, szöveges üzenetküldésre használni. 

 E-000200/2014/D012 2016. június 23.
   

 

Online

vendég: 17, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66

Véletlenszerű Képek

Samsun
HU-2011-Leo-PA-6003 Logic Projekt - Samsun
Képek: 14
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,735kb