Teleház

A Bihari Népfőiskola Teleházának szolgáltatásai:

- nyomtatás
- szövegszerkesztés
- fénymásolás
- számítógép- és internethasználat
- szkennelés
- faxolás

Nyitva tartás:
Hétfő- Péntek
08-16


H Á Z I R E N D
  
1.A Teleház számítógépeit a megjelölt szolgáltatási célokra - nyitvatartási időn belül - bárki igénybe veheti a Teleház munkatársának engedélye és felügyelete mellett.
  
2.A számítógépet csak az alapvető ismeretekkel rendelkezők használhatják.
  
3.
Az eszközöket igénybe vevők (továbbiakban felhasználók) kötelesek a Teleház tisztaságára, rendjére, berendezéseinek és eszközeinek épségére ügyelni, itt tartózkodásuk ideje alatt az emberi viselkedés alapvető normáira tekintettel lenni. Óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják, tevékenységükkel nem zavarhatják mások munkáját.
  
4.A nem rendeltetésszerű használatból eredo ill. a szándékosan okozott kárt a felhasználónak meg kell téríteni.
  
5.
A felhasználó munkája megkezdése előtt a szabad gépek közül választhat, nincs joga, hogy bárkit erőszakkal más gépre kényszerítsen. Az éppen folyó munkákat, valamint a munkáját kezdő felhasználó szándékát figyelembe véve a felügyeletet gyakorló személy rendelhet el gépcseréket.
   
6.A felhasználó: 
 -Korlátozás nélkül használhatja a rendszerben feltelepített programokat, de a gép alapvető beállításait nem változtathatja meg. Ha erre valamilyen ok miatt rákényszerül, munkája befejezésekor köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
 -
Létrehozhat egy személyes könyvtárat. Munkáit valamint letöltött anyagait ezekben helyezheti el. A gépek merevlemezén tárolt személyes anyagokért a Teleház semmilyen felelősséget nem vállal.
  
7.
A felhasználónak nincs joga arra, hogy mások személyes mappáiban levő anyagot megtekintse, módosítsa, törölje.
  
8.
A felhasználó szigorúan figyel arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos elírásokat betartsa.
 
-
A számítógépeken csak jogtiszta programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők olyan programok, amelyek használatát vagy másolását jogszabályok tiltják.
 
-
Interneten is találhatók olyan programok (játékok is), amelyek másolását a törvény tiltja. Ezek letöltése ellentétes a Teleház házirendjével.
  
9.
A felhasználó használhatja saját jogszerűen birtokolt multimédiás anyagait. Mivel ezek egy része olyan, hogy csak a gépre való feltelepítés után futtathatók, a munka befejezése után a feltelepül fájlokat törölni kell.
  
10.Mindenképpen el kívánjuk kerülni, hogy a Teleház számítógépei játék használatára korlátozódjanak. Ezért nem engedélyezzük, hogy a gépekre a felhasználó játékot telepítsen, vagy az internetről a gép winchesterére töltsön. Az operációs rendszer játékait, valamint az interneten elérhető on-line játékok használatát napi 1 órában korlátozzuk. Mivel a Teleház célja nem a játék, az említett játékokat is csak az üres gépeken lehet használni. Ezt minden egyéb munka megelőzi, így a játszó felhasználó helyére a Teleház munkatársa egyéb tevékenységre érkező felhasználót ültethet le.
  
11.
Nem látogathatóak az erőszakot sugalló, pornográf és szexuális tartalmú oldalak.
  
12.
A Teleházban étel és ital fogyasztása, trágár kifejezések használata, egymás sértegetése, szidalmazása szigorúan tilos.
  
13.
A Teleházat igénybe vevők mindenkor kötelesek betartani a házirend előírásait, a házirendre vonatkozó ismeretek hiánya nem mentesít a következmények alól.
    
    
 Berettyóújfalu, 2008. január 1. 
   Harasztosi Sándor
            elnök

 

Online

vendég: 3, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,724kb